Моята кариера

Съвети за професионално израстване

Моята кариера - Съвети за професионално израстване

Защо не ме одобриха за работа?

На всеки се е случвало да не бъде одобрен за работата, към която се е стремял. Всеки познава глождещото усещане на фрустрация, разочарование и понякога дори отчаяние. И всеки се е чудил защо не е бил одобрен. Навярно няма да получите изчерпателен отговор от интервюиращите защо не сте били избрани (все още има работодатели, които дори не информират кандидатите в случай на отказ) и липсата на обратна връзка ще ви накара сами да тълкувате възможните причини.

Поведението на хората в конкретната ситуация се различава по това дали ще потърсят причината в себе си или ще обвинят интервюиращите, ситуацията, лошия късмет. В психологията тази разлика в поведението може да се обясни посредством „Теорията за локуса на контрол” на Ротър, според която хората се различават по това дали отдават причината за случващото се на външни, независещи от тях фактори (външен локус на контрол) или на самите себе си (вътрешен локус на контрол).

В конкретната ситуация на отхвърляне след интервю за работа, хората с външен локус на контрол приписват неуспеха на „лошия” късмет, „недоброжелателните” интервюиращи, „глупавите” въпроси, хората „с връзки” и др. фактори, които са извън техния контрол. Те не са склонни да търсят причината в себе си, да анализират собственото си представяне и респективно да търсят средства за подобряване на квалификациите си.

В същата ситуация хората с вътрешен локус на контрол търсят причината за неуспеха първо в себе си и в своето представяне, анализират плюсовете и минусите и на базата на тях начертават път за подобряване на професионалните си умения.

Ако разпознавате себе си като човек, който отдава неуспеха на външни, независещи от вас фактори, опитайте се да обърнете поглед към себе си и своите действия. В крайна сметка няма смисъл да съсредоточавате вниманието си върху обстоятелства, които не може да контролирате. Дори и да е избран човек, който е „с връзки”, толкова по-добре за вас, че сте се спасили да попаднете на място, където очевидно личната инициатива и способности не са на почит.

Много по-полезно за вас ще е  да се фокусирате върху факторите, които може да контролирате. Най-честите от тях обикновено са недостатъчно богат опит за конкретната позиция, липса на определени „меки” умения (комуникационни, организационни, за работа в екип, за разрешаване на конфликти и т.н.), демонстриране на прекалено негативно отношение по време на интервюто (към предходни работодатели, колеги, политики в компанията и др.), завишени очаквания за заплащане (особено в днешната пазарна ситуация това може да е достатъчна причина да ви отхвърлят, дори и да сте били идеален за работата). Възможно е също да не бъдете одобрен, ако демонстрирате нагласата си към външен локус на контрол – в крайна сметка работодателят предпочита човек да вярва в собствените си възможности и в това, че може активно да допринася за организацията (присъщи за хората с вътрешен локус на контрол), докато, когато отдавате успехите и неуспехите си на външни обстоятелства (външен локус на контрол), будите съмнения доколко може да се разчита на вас за активно постигане на резултати.

В крайна сметка решаващият фактор за постигане на желаната работа е да бъдете последователни в усилията си, да вярвате в успеха, да работите за постигането му и да не се отказвате в постигането на целите си, дори и когато получавате отказ.

За да се подготвите успешно за желаната работа, може да прочете повече в статиите:

Интервю за работа: най-честите въпроси

Видове интервюта за работа

Въпроси за интервю за работа: минало поведение

Интервю за работа: ръководна позиция – част 1

Интервю за работа: ръководна позиция – част 2

Какво да правя, когато съм поканен на интервю за работа?

Езикът на тялото по време на интервю

Какво всъщност ни питат по време на интервю за работа?