Моята кариера

Съвети за професионално израстване

Моята кариера - Съвети за професионално израстване

Какво търсят интервюиращите у кандидатите за работа?

Задавали ли сте си въпроса „Какво вълнува работодателя?”, докато ви задава серия от въпроси? Знаете ли кои са онези качества, които са най-търсени и които могат да ви осигурят желаната работа?

Със сигурност има вариация в търсените компетенции в зависимост от спецификата на работата – за един счетоводител е необходимо да има ясно изразена нагласа към детайлите (все пак дори само една 0 може да е от решаващо значение в баланса на една компания), докато за мениджмънт позициите е важно стратегическото мислене. И все пак има един набор от компетенции и нагласи, които са в списъка на приоритетите за повечето бизнес позиции.

Списък на ключовите компетенции:

По-долу ще бъдат разгледани подробно характеристиките и примерните интервю въпроси, които може да очаквате за всяка една от тях, но в един бърз преглед най-важните компетенции са:

1)      Знания и умения, ключови за позицията;

2)      Мотивация / Потребност от постижения;

3)      Включеност в работата;

4)      Отговорност;

5)      Позитивна нагласа и ентусиазъм;

6)      Постоянство;

7)      Комуникационни умения;

8)      Междуличностни умения;

9)      Лоялност.

Какво и как изследват интервюиращите:

Според Campbell представянето в работата зависи от 3 основни детерминанти:

–          Декларативно знание – Това са конкретни знания за позицията и за това какво трябва да се прави. Включва знания за принципи, факти и др.

–          Процедурни знания – Това са уменията, необходими за извършването на дадена работа, като например междуличностни умения, познавателни умения и др.

–          Мотивация – Мотивацията се определя като желанието да положиш усилия в дадено направление, с голяма отдаденост (интензитет) и постоянство.

Ако обърнете внимание на въпросите, които ви задават по време  на едно интервю, ще ви направи впечатление, че основна част от тях са съсредоточени именно върху гореизложените детерминанти. Със сигурност ще ви зададат въпроси, посредством които да разберат дали притежавате необходимите знания за успешното изпълнение на длъжността (декларативно знание). По всяка вероятност ще се опитат да разберат доколко притежавате съответните за длъжността умения (комуникативни, креативни, организационни и др., специфични за всяка роля). Ще последват и въпроси, с които ви питат какво ви е привлякло в съответната позиция, какво ви е спечелило за работа в компанията и какво ви мотивира в дългосрочен план. Често работодателите са склонни да направят компромис със знанията, ако се уверят, че кандидатът е отдаден на работата си и има желание да се развива в дадената сфера.

Според теорията за потребностите на Дейвид МакКлиланд, хората се различават в ориентацията си към работата. Говори се за 3 типа хора: с изразена потребност от власт (предпочитат да влияят върху другите и това мотивира действията им), с преобладаваща потребност от афилиация (желание да поддържат добри социални отношения и да бъдат приети и ценени от колегите като личности). Третият тип са хората с потребност от постижения – те са  отдадени на работата си и доброволно поемат допълнителни задължения. Именно хора с ясно изразена потребност от постижения са най-търсените и предпочитани от работодателя, защото на тях се разчита да се справят успешно с работата, да бъдат инициативни и винаги да постигат отлични резултати. Едни от възможните въпроси, с които се проучва доколко изразена е мотивацията за постижения на кандидата, са: „Случвало ли Ви се е да поискате да поемете дадена задача?”, „Дайте пример за ситуация, която показва, че имате желание да работите усилено”, „Колко часа на ден работите? А колко би Ви се искало?” и др. подобни.

В трудовата психология се отдава голямо значение и на включеността в работата. Това е нагласата, която отразява степента, в която човек се идентифицира с работата си и я определя като имаща съществено значение за живота и себеоценката му. Работодателите търсят именно хора с ясно изразена включеност в работата, тъй като тя най-силно повлиява професионалното представяне. Въпросите, които може да очаквате, са от типа на: „Дайте пример за това какво Ви мотивира да дадете най-доброто от себе си?”, „С какво от постигнатото досега се гордеете най-много?”, „Разкажете за проект, който наистина Ви е бил присърце” и др.

Отговорността е друга характеристика, на която се обръща специално внимание по време на интервюто. Всеки иска служителите му да идват на време на работа, да изпълняват съвестно задълженията си и да могат да поемат отговорност за действията си, когато са допуснали грешка. Обикновено отговорността се проследява в хода на самия разговор, докато човек разказва за задълженията си и начина, по който го прави. Възможни въпроси в тази връзка биха могли да бъдат: „Имало ли е случай, когато доброволно сте поели допълнителни задачи, за да завърши проектът успешно, макар и те да не са били Ваша отговорност?”, „Понякога се случва човек да не успее да се справи с дадена задача в срок. Дайте пример за такава ситуация и какво направихте?”, „Всеки е допускал грешки в работата си. Дайте пример за такава и ни разкажете какво направихте” и др.

Позитивна нагласа и ентусиазъм – Рядко някой ще ви попита директно: „Вие позитивен човек ли сте?”, но това е въпросът, който стои на едно от първите места в приоритетите на всеки работодател, макар и негласно изказан. Всеки предпочита да работи с хора, които са заредени с енергия, усмихнати, приветливи и позитивно настроени. Най-честата причина кандидатите да бъдат оценени от интервюиращия като негативни и недобронамерени е, когато говорят с неприязън и омраза за предишните си работодатели. Потенциалният нов работодател си представя как след няколко месеца същият този кандидат ще напусне и ще започне да подкопава имиджа му с подобни коментари. Затова много внимавайте по време на интервюто да бъдете изключително фактологични, а не емоционални, когато посочвате причините за напускането си и винаги завършвайте изказването си с нещо позитивно за предходната  работа. Примерно: „Причината да напусна е, че в компанията нямаше възможности за развитие, които отговарят на моите професионални интереси. Въпреки че работих като продавач-консултант, желанието ми винаги е било да намеря работа по специалността си („Маркетинг”) и да израсна като специалист. Трябва да отбележа, че работата в магазина ми помогна да разбера как мисли потребителя, на какво отдава значение, кои ценови стратегии са успешни и кои маркетинг инициативи са най-резултатни. Радвам се, че успях да подпомогна следването си с тази работа и да науча повече за клиентите, но вече смятам, че е назрял моментът да намеря реализация конкретно по специалността си.”

Постоянство – Интервюиращият винаги следи за това дали кандидатът е последователен в действията си и дали проявява необходимото постоянство и търпение. Това личи от трудовия опит и от обучението на кандидата – ако има резки смени в професионалния опит или образованието, възниква съмнение доколко може да му се разчита и за новата работа. Tази личностна характеристика може да бъде изследвана с въпроси от типа на: „Разкажете ми за проект / задача, чието постигане на моменти е изглеждало невъзможно. Какво направихте?”

Комуникационни умения – Независимо от длъжността, за която кандидатствате, комуникационните умения са особено важни за това доколко добре ще се разбирате с колегите, мениджмънта или клиентите (в случаите, когато работата изисква общуване с клиенти).  Комуникационните умения личат от 1) начина, по който говорите – умеете ли стегнато, ясно и аргументирано да се изразявате, 2) от това дали слушате активно – изслушвате ли или прекъсвате интервюиращия, отговаряте ли на въпроса, който ви питат или на собствената ви интерпретация на въпроса, 3) изразявате ли се добре в писмен вид – личи си още от CVто, мотивационното писмо и придружаващия имейл, които сте изпратили. Възможни допълнителни въпроси биха могли да бъдат: „Случвало ли ви се е да „продадете” своя идея на Вашия екип или мениджър?”, „Дайте пример за ситуация, когато е трябвало да убедите някого в мнението си” и др.

Междуличностни умения – Безспорно от решаващо значение за това дали ще спечелите дадена работа има и умението да изграждате добри отношения с другите, да поддържате екипен дух и градивно сътрудничество. Възможни примерни въпроси са: „Разкажете за проект / задача, върху която сте работили в екип с други Ваши колеги. Какви бяха основните трудности?”, „Понякога човек не може да се справи сам. Опишете ситуация, в която сте поискали помощ за изпълнението на дадена задача”, „На всеки се е случвало да работи с колега, когото не харесва. Дайте пример за такава ситуация,” „Дайте пример за това как печелите доверието на колегите / мениджмънта.”

Лоялност  – Лоялността трудно може да се изследва по време на едно интервю и рядко работодателят е напълно сигурен в това доколко може да разчита на вашата конфиденциалност, почтеност и интегритет. Дали бихте били лоялен е трудно установимо, но ако сам започнете да издавате вътрешна информация (примерно за сделки, клиенти, заплати) или ако прекалено негативно се изказвате за старата си компания, със сигурност няма да направите добро впечатление. Възможни въпроси биха били: „Дайте пример за морална дилема и какво направихте?,” „Ако ви назначим, бихте ли дошли с базата данни от старата си фирма?” (този въпрос е изключително подвеждащ, защото има работодатели, които наистина очакват да го направите, въпреки че е неетична практика), „Кои са ценностите, към които се придържате и как ги демонстрирате в работата?” др.

Повече информация за интервю въпросите, с които се изследват различни личностни характеристики и нагласи, може да намерите в статиите:

Интервю за работа: най-честите въпроси

Въпроси за интервю за работа: минало поведение

Интервю за работа: ръководна позиция – част 1

Интервю за работа: ръководна позиция – част 2

Какво всъщност ни питат по време на интервю за работа?