Моята кариера

Съвети за професионално израстване

Моята кариера - Съвети за професионално израстване

Благодарствено писмо след интервю за работа

Защо да пращам благодарствено писмо?

Отговорът е простичък: за да се откроите. Въпреки че няма точна статистика колко от кандидатите изпращат такива писма, практиката показва, че засега в България това са не повече от 5 %. Представете си колко силно впечатление ще направите на интервюиращите, ако вие сте именно от тези 5 %!

Има ли смисъл да пращам благодарствено писмо?

Всяка инициатива от ваша страна, която спомага да изградите образ на отговорен, мотивиран и проактивен кандидат, би благоприятствала кандидатурата ви. От друга страна, ако не сте успели по време на интервюто да се представите успешно, с или без писмото, шансовете ви няма да сe увеличат чувствително. Но ако сте се представили убедително наред с още двама-трима кандидати, това може да е разковничето, което да наклони везните във ваша полза.

Какво включва благодарственото писмо?

  • Благодарите за отделеното време и професионалното отношение.
  • Накратко описвате какво ви е харесало в компанията и позицията, за която кандидатствате.
  • Препотвърждавате силния си интерес към позицията и изтъквате сбито своя професионален опит и качества, които пряко кореспондират на изискванията.

Основни препоръки при писането на благодарствено писмо:

  • Писмото трябва да бъде кратко и съдържателно – Целта не е да представите себе си, както в мотивационното писмо, а само да препотвърдите своето сериозно отношение към работата. Имайте предвид, че никой мениджър няма да отдели повече от 1 минута на писмото – идеята е само да впечатлите с мотивацията си.
  • Изпратете писмото не по-късно от 1-2 дена след интервюто – Използвайте момента, докато интервюиращите имат все още пресни впечатления за вас, за да могат да направят директна връзка между писмото и човека, който го изпраща.
  • Персонализирайте писмото – Използвайте обръщение към конкретния човек (хора), с когото сте се срещнали и посочете конкретно какво ви е харесало в компанията и позицията. Ако тонът на интервюто е бил строго официален, използвайте обръщение от типа „Уважаеми г-н (г-жо) Име Фамилия“. Ако срещата ви по-скоро е протекла като приятелски разговор, може да използвате и по-неформално обръщение от типа на „Здравейте, Име“. Важно е писмото ви да звучи искрено и убедително, защото в противен случай няма да е въздействащо.

Примерно благодарствено писмо:

С цел онагледяване какво би могло да представлява писмото, по-долу може да намерите пример на български и на английски език. Не се поддавайте обаче на изкушението да направите copy-paste на съществуващо писмо (това или някое друго, разпространено в интернет), защото вероятността много други кандидати да изпратят същото е голяма и работодателят няма да бъде впечатлен да получи една дузина идентични писма. Целта на поместените по-долу примери е само да ви даде насока и улесни в създаването на собствено писмо.

Пример 1: Българска версия

Уважаеми/а, г-н/г-жо (Име Фамилия)

Във връзка с интервюто за позицията (име на позицията) бих искал/а да Ви благодаря за отделеното време и за професионалния подход, който демонстрирахте!

След нашия разговор се убедих, че Вашата компания се придържа към високи стандарти на работа, което още по-силно ме мотивира да се присъединя към екипа Ви. Натрупаният опит и професионални знания в областта на (изброявате ключовите за позицията знания) ще ми помогнат да допринеса значително за постигането на организационните цели. Вярвам, че ангажираността ми в работата, ентусиазмът да постигам отлични резултати и усъвършенстваните през годините (изброявате релевантните на позицията умения, примерно организационни, аналитични, комуникационни и т.н.) умения ще допринесат за успешното ми представяне в (име на компанията).

Оставам на Ваше разположение, ако имате нужда от допълнителна информация.

С уважение,

(Име Фамилия)

(Телефон)

(E-mail адрес)

Пример 2: English Version

Dear Mr. / Mrs. (Family Name),

I want to thank you for taking the time to interview me for the position of (name of position) and also for the professional approach which you demonstrated!

After our conversation I am convinced that your company observes high work standards which further motivate me to join your team. The acquired expertise in (name the key competency areas for the position) will help me make a significant contribution to achieving the organizational goals. I believe that my work engagement and enthusiasm to reach excellent results along with the perfected through the years (name the position relevant skills) skills will contribute to my successful performance in (name of the company).

Please feel free to contact me if I can provide you with any further information.

Sincerely,

(Name)

(Telephone)

(E-mail)

Още полезна информация по темата за успешното явяване на интервю може да намерите в следните статии:

Какво да правя, когато съм поканен на интервю за работа?

Езикът на тялото по време на интервю

Какво всъщност ни питат по време на интервю за работа?

Защо не ме одобриха за работа?

Как да се справим с въпроса: „Каква заплата очаквате?“

Как да отговорим на въпроса: „Разкажете ми повече за себе си?“

Какво търсят интервюиращите у кандидатите за работа?

Какви въпроси да зададем по време на интервю за работа?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*