Моята кариера

Съвети за професионално израстване

Моята кариера - Съвети за професионално израстване

Как да отговорим на въпроса „Разкажете ми повече за себе си?”

Въпросът изглежда подвеждащо лесен и добронамерен. Обикновено с него започва всяко интервю за работа и често това притъпява вниманието ни за сериозността и значението, което отговорът ни има за интервюиращия.

Защо е важно да отговорим блестящо на „Разкажете ми повече за себе си”?

Отговорът на „Разкажете ми повече за себе си” е ключов за това как ще протече интервюто – може или да спечелите интервюиращия на ваша страна, или напълно да загубите интереса му и съответно шансовете си за успех.

Почти всяко интервю започва именно с този въпрос, а в психологията отдавна е описан ефектът на първенството – това е тенденцията да пречупваме всяка следваща информация през призмата на първоначалното си впечатление. Това означава, че ако успеете да представите себе си в най-добра светлина с първите няколко изречения, интервюиращият ще бъде благоприятно разположен към вас. Задейства се също и ефектът на ореола, който се изразява в готовността на интервюиращия да групира последващата информация спрямо предварително създадения позитивен образ за вас. Тоест, ако успеете да се представите блестящо с първите няколко изречения, шансовете ви да спечелите работата се увеличават многократно.

Какво интересува интервюиращия, когато ви задава въпроса:

–          Иска да разбере как ще се справите в неструктурирана ситуация, където няма предварително зададени правила за правилен и грешен отговор. Важно е да съумеете ясно и сбито да представите професионалния си опит и то най-вече – своите постижения, които да грабнат вниманието на интервюиращия и да поставят основите на един ползотворен разговор.

–          Интервюиращият иска да види кое от професионалния ви опит е най-значимо във вашите очи. Трябва да внимавате в изложението си и да изтъкнете именно онзи свой опит и качества, които са директно относими към позицията, за която кандидатствате. Възможно е най-много да се гордеете с опита си в комуникацията с клиенти, но ако кандидатствате за административна длъжност, която изисква основно работа с компютър и документи, подобно акцентиране би намалило драстично шансовете ви за успех на интервюто.

–          Интервюиращият събира впечатления за това доколко ясно, структурирано и убедително може да представяте информация. Добрите комуникационни умения са важни за голяма част от бизнес позициите, но са от критично значение за всяка професия, свързана с успешно комуникиране с клиенти (например в сферата на продажбите), колеги (например отдел „Човешки ресурси”) и мениджмънт позициите.

Как да отговорите?

–          Придържайте се към кратко изложение – не по-дълго от 1-2 минути. Целта ви не е да преразкажете целия си професионален опит (още по-малко житейския), а да спечелите вниманието и доверието на интервюиращия.

–          Предварително си напишете и репетирайте (препоръчително на глас) изложението си. Най-важното е дотолкова добре да сте го научили, че дори и голямото напрежение от самото интервю да не може да ви попречи да го възпроизведете.

–          Изтъкнете опита, който е най-релевантен към позицията, за която кандидатствате. Не е необходимо да спазвате хронологичен ред, а най-малко желателно е да почнете с най-старата си позиция, ако все пак решите, че предпочитате хронологията. Целта ви не е исторически обзор (за това ще има достатъчно време през останалата част от интервюто), а изтъкване на вашите квалификации, качества и умения, които директно кореспондират на позицията, за която кандидатствате. Опитайте се да мислите като интервюиращия – вземете изискванията от обявата и предварително опишете как опитът ви до момента ги покрива.

–          Използвайте цифри (ако естеството на работата ви го позволява) и конкретни примери, с които да подкрепите твърденията си. Ако просто кажете, че имате отлични умения за продажба, ще повторите това, което всички кандидати преди и след вас ще кажат. Ако обаче изтъкнете, че сте увеличили продажбите с 40 % процента, посланието ви ще придобие стойност, а няма да е просто красива фраза.

–          Не се стеснявайте да изтъквате собствените си постижения. Все още в обществото ни битува схващането, че човек трябва да бъде скромен в изказванията за себе си и да не се себеизтъква. Това обаче може да ви коства желаната работа. Интервюиращият няма как да отгатне кои са най-големите ви постижения, ако сами не ги посочите. Най-важното обаче е да имате примери, с които да ги подкрепите – ако просто се себевъзхвалявате наистина ще започнете да изглеждате несериозно в очите на интервюиращия.

–          Не споменавайте нещата, които не можете да правите. Рядко има „идеални” кандидати, които покриват 100 % от изискванията на работодателя. Въпреки че трябва да сте откровен за професионалната си подготовка, първите няколко изречения не са удачният момент, в който да споделяте разминаванията между опита ви и позицията. Направете го по-късно в хода на разговора – сега е важно да спечелите вниманието на интервюиращия с това, което МОЖЕ да правите.

Примерен отговор

Няма формула, която може да използвате за всяка ситуация, по простата причина, че всяка позиция има своите специфики. Примерът, който е посочен, е за специалист продажби:

„Казвам се Иван Иванов. Имам над 5 години опит в продажбите на техника. Винаги съм успявал да постигам заложените цели за привличане на нови клиенти, като последните 6 месеца систематично успявах дори да ги преизпълня с повече от 15 %. Представянето ми последните 3 години е оценявано от ръководството като „надминаващо очакванията”. Благодарение на доказаните бизнес резултати, също така ми беше гласувано доверие и поверено въвеждането и обучението на новите служители в спецификата на продажбите.

Въпреки че продажбата на техника в условия на криза е силно затруднена, винаги съм съумявал да бъда успешен търговец  благодарение на способността ми да установявам отношения на доверие с клиентите, да бъда отзивчив и внимателен към техните изисквания и потребности. Това личи най-ясно от факта, че значителна част от клиентите се връщат отново при мен за следваща покупка, търсят ме и искат да бъдат обслужвани приоритетно от мен.

Удовлетворението от признанието им е най-големият стимул и мотиватор да продължавам да работя в сферата на продажбите и постоянно да усъвършенствам уменията си да слушам активно, да установявам и поддържам отлични междуличностни отношения, както и да убеждавам и преговарям. Вярвам, че тези качества са в основата на успеха ми до момента и ще ми помогнат да допринеса за увеличението на продажбите във вашата компания.”

Още полезна информация по темата за успешното явяване на интервю може да намерите в следните статии:

Интервю за работа: най-честите въпроси

Видове интервюта за работа

Въпроси за интервю за работа: минало поведение

Интервю за работа: ръководна позиция – част 1

Интервю за работа: ръководна позиция – част 2

Какво да правя, когато съм поканен на интервю за работа?

Езикът на тялото по време на интервю

Какво всъщност ни питат по време на интервю за работа?

Защо не ме одобриха за работа?

Как да се справим с въпроса: „Каква заплата очаквате?“

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*