Моята кариера

Съвети за професионално израстване

Моята кариера - Съвети за професионално израстване

Време ли е да сменя работното си място? – част 2

Време ли е да сменя работното си място? – част 1

Част 2: Неудовлетвореността: причина ли е да напуснем работа?

Основната причина за напускане на работа е неудовлетвореността (от естеството на работата, взаимоотношения с колеги, мениджъри и/или самата организация). (Не)удовлетвореността се определя като нагласа, която има емоционален израз и се проявява в поведението.

Ако липсва съответствие между личността и средата, липсва и удовлетвореност. Несъответствието може да е между способностите на личността и изискванията на средата. Пример за това е високо стресираща работа, която надхвърля способността на човек да се справи с натоварването. Друго възможно несъответствие е между потребностите на личността (примерно, потребност от признание) и възможностите на средата (мениджърът не засвидетелства уважение и одобрение).

Преди да вземете решение за напускане на работа, първо обмислете дали не може да повлияете върху факторите, които оставят у вас чувство на неудовлетвореност. Удовлетвореността от труда е много гъвкава нагласа – тя лесно се повлиява ситуативно, което означава, че ако промените факторите, които ви притесняват, неудовлетвореността може да бъде превърната в удовлетвореност.

Установено е обаче, че има личностни фактори, които възпрепятстват нашата удовлетвореност, дори и когато има обективни предпоставки за такава. Изследвания в трудовата психология са установили взаимно-усилваща се зависимост между нагласите и поведението. Това означава, че, ако човек има нагласата за дадено поведение, той действа в съответствие с нея. Тъй като вече е действал така, нагласата се затвърждава и следващият път реагира отново по същия начин. Тоест, ако вие изпитате неудовлетвореност от естеството на работа си,  започвате да се отнасяте с презрение и пренебрежение към нея, което на свой ред затвърждава у вас убеждението, че вие не харесвате работата си. По този начин човек попада в омагьосан кръг, тъй като обръща внимание само на фактите, които подкрепят вече изграденото му мнение. Така дори когато фактическата обстановка се промени, човек не е склонен да възприеме измененията и да ревизира вече изграденото си мнение.

Други изследвания показват също, че ако заявим публично нагласата си пред колеги / приятели, например: „Не харесвам работата си” и декларираме необратимо (в нашите очи) решение: „Ще напусна”, тогава човек се чувства задължен да действа съобразно публично заявените намерения. Така дори когато първоначалните фактори на неудовлетвореност спрат да действат, служителят продължава да е негативно настроен спрямо работа си и да се придържа към декларираното решение.

Друга зависимост, която се установява посредством изследвания на еднояйчни близнаци, израснали в различни социокултурни условия, е, че те имат много сходни тенденции на развитие, особено що се отнася до нагласата оптимизъм-песимизъм. Наблюденията сочат, че ако хората в даден период от живота си като цяло изпитват удовлетвореност от работата и живота, вероятността да бъдат удовлетворени и за в бъдеще е много висока. Проучването води до извод, че някои хора имат тенденцията да се чувстват по-неудовлетворени от живота, и работата в частност, и по-често от останалите са склонни да напускат в търсене на по-добра алтернатива. Проблемът е, че вероятността отново да са неудовлетворени, е много висока, тъй като не средата, а собствените им нагласи оказват по-силно влияние върху неудовлетвореността им.

В определени ситуации обаче, дори и най-позитивно настроените хора започват да изпитват неудовлетвореност от работата. Като се има предвид, че удовлетвореността от труда е в пряка взаимовръзка с удовлетвореността от живота, има случаи, в които наистина трябва да поставим здравето и личността си пред работата, като предприемем драстични мерки.

 В продължението на статията: Време ли е да сменя работното си място? – част 3 ще намерите описание на факторите, които най-често обуславят решението за напускане на работа, както и съвети за това какво можем да направим преди да вземем окончателно решение.

Ако наскоро сте сменили работата си и сте започнали нова, статиите: Как да се справим блестящо с нова работа? – част 1 и част 2, могат да ви бъдат полезни.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*