Моята кариера

Съвети за професионално израстване

Моята кариера - Съвети за професионално израстване

Време ли е да сменя работното си място? – част 1

Всеки човек в един или друг момент се изправя пред дилемата дали не е време да напусне работното си място. За да ви бъдем полезни във взимането на обективно решение, ще анализираме темата в 3 последователни статии: „Тенденции при смяна на работното място”, „Неудовлетвореността: причина ли е да напуснем работа?” и „Най-честите причини за напускане на работа”

Тенденции при смяна на работното място

Според проучване, публикувано от списание „Quality Digest”, по-малко от 50 % от американците са удовлетворени от работата си. Mediapool  цитира изследвания, които показват още по-стряскаща тенденция относно българската реалност: близо 70% от служителите у нас не харесват работата си. Цифрите звучат доста обезпокоително и обясняват стремежа към постоянна смяна на работното място в търсене на по-добро. Преди да предприемете тази стъпка обаче, обърнете внимание на няколко тенденции:

  • Важно е да имате предвид, че за един професионалист намирането на нова работа отнема средно между 3 и 6 месеца. Този период, разбира се, зависи в голяма степен от пазара на труда. В България една от най-търсените професии е тази на продавач-консултат и ако човек желае реализация в тази област може да си намери нова работа и в доста по-кратки срокове (средно за около 1 месец в по-големите градове). От друга страна, колкото по-тясно профилирана е професията и по-малко търсенето на пазара, толкова по-дълго време ще ви отнеме да намерите подходяща алтернатива (1 година и повече).
  • Преди да вземете решение за напускане, трябва да отчетете и факта, че работодателите не са благосклонни към кандидати с честа смяна на работните места и това може да е единствената причина да не ви наемат, дори и да сте напълно квалифициран за позицията. Мениджърите не искат да рискуват с инвестиция в човек, който е склонен да напуска в кратки срокове.
  • Често задаван въпрос е какъв е интервалът, през който е уместно да сменяме работата си. За младите хора, които все още са в началото на кариерата си, е допустимо да сменят първоначално няколко работодателя, докато намерят своето признание, придобият по-реалистични очаквания и се установят в област, която кореспондира на техните професионални търсения. Този „гратисен” период обаче е не повече от 2-3 години, след което работодателите започват да поставят под съмнение зрелостта, мотивацията и постоянноството на кандидата.
  • Изследвания показват, че средностатически човек сменя работата си около 11 пъти за целия си професионален път. Различните работодетели, разбира се, имат широко вариращи разбирания за това през какъв период човек е нормално да напуска. Ако мениджърът е от по-възрастно поколение може дори да се изненада от кандидат, чието CV разкрива смяна на работа през 5 години. Същият период обаче може да се възприеме като много дълъг  от друг ръководител, който бързо е израстнал кариерно именно благодарение на честата смяна на позиции. Със сигурност, обаче, ако сменяте работа за период, по-кратък от 1 година, автобиографията ви ще събуди много притеснения у работодателите.

В продължението на темата ще намерите повече информация по въпроса за неудовлетворенността от работата: Време ли е да сменя работното си място? – част 2 и най-честите фактори, които обуславят решението на напуснем работа: Време ли е да сменя работното си място? – част 3

Ако наскоро сте сменили работата си и сте започнали нова, статиите: Как да се справим блестящо с нова работа? – част 1 и част 2, могат да ви бъдат полезни.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*