Моята кариера

Съвети за професионално израстване

Моята кариера - Съвети за професионално израстване

Езикът на тялото по време на интервю

Според изследване на Калифорнийския университет езикът на тялото оказва изключително влияние върху начина, по който хората биват възприемани и оценявани. Това, което казваме, създава едва 7 % от впечатлението. 38 % се дължат на интонацията, с която говорим, а най-големият дял – цели 55 % – се отдава на езика на тялото. Именно поради тази причина, когато се подготвяме за интервю, е важно да обърнем внимание не само на това какво ще кажем, но и на начина, по който ще го кажем.

Често именно невербалната комуникация е тази, която печели интервюиращите или обратното – оставя у тях усещането, че кандидатът не е това, за което се представя. Дори да твърдим, че работим отлично под стрес, неувереният, пресекващ на моменти от притеснение глас, със сигурност би свидетелствал за обратното. Ако изтъкваме като наше силно качество увереността в способностите си и наистина демонстрираме спокоен и премерен глас, държим се открито и балансирано, ще подплатим думите си с реално демонстрирано поведение.

По време на интервюто за работа има ключови моменти, в които трябва да внимаваме за посланията, които излъчваме невербално:

Ръкостискане – Обикновено при запознаването с интервюиращия следва ръкостискане. Протегнете уверено ръка и се ръкостискайте здраво – нито твърде силно, нито с отпусната и вяла ръка. В първия случай може дори да причините физическа болка (за съжаление – случва се често), а във втория създавате впечатление за неувереност и липса на самочувствие.

Избор на място за сядане – Честа грешка е интервюираният да демонстрира прекомерна самоувереност, като се насочи и заеме дадено място в залата преди да е бил поканен. Не рядко това се оказва мястото на интервюиращия и по този начин се създава неприятно първо впечатление. За да избегнете тази неловка ситуация, най-добре изчакайте да ви посочат къде да се настаните или в случай че не ви дадат знак, попитайте вие. Ако ви предложат да си изберете сам място, заемете това, което ви дава възможност да виждате всички интервюиращи (често са повече от един) и което не е нито прекалено близо (така че да натрапите присъствието си), нито прекалено далеч (внушава отбранителност и / или незаинтересованост от ваша страна).

Поза на седене – Когато сядате, настанете се удобно на стола, така че гърбът ви да е изправен на облегалката. Избягвайте да се прегърбвате, защото може да създадете впечатление за неувереност. Също така не се изтягайте свойски на стола, защото отправяте посланието, че вие сте най-важен, а прекомерното самомнение със сигурност няма да ви донесе позитиви. Сядане на ръба на стола внушава другата крайност – липса на самочувствие и готовност едва ли не във всеки един момент да избягате от стаята. Привеждането напред към масата по време на интервю обикновено изразява вашия интерес към казаното, но трябва да внимавате да не навлезете прекалено в личното пространство на интервюиращия.

Място за ръцете – Обикновено във всяка официална ситуация, ръцете винаги пречат. Човек се чуди къде да ги постави и често допуска грешки. В никакъв случай не кръстосвайте ръцете пред гърдите – позицията е отбранителна и създава впечатление, че искате да запазите дадена информация само за себе си. В очите на интервюиращия несподелената информация крие прекомерно много рискове, за да ви се гласува доверие с назначаване. Най-добре поставете ръцете си свободно в скута или във вашата част на масата (отново внимавайте да не завземете личното пространство на интервюиращия, ако ги дадете много напред), така че да ви е удобно да ги използвате, за да подплатите с жестове думите си.

Има паразитни жестове, като барабанене по масата с пръсти или с химикалка, които издават нервност и припряност. Поради тази причина внимавайте да не допуснете притеснението ви да бъде издадено по този начин.

Място за краката – Най-добре е краката ви да бъдат прибрани един до друг или кръстосани в глезените. Чести грешки са изнервеното потропване с крак, както и небрежното им протягане под масата, което  може дори да доведе до сблъскаването им с тези на интервюиращия.

Кимане с глава – Ако искате да внушите вашата готовност и желание за работа в съответната компания, наблегнете на утвърдителното кимане, когато работодателят говори. По този начин ще бъдете убедителен в своята заинтересованост, без да го прекъсвате на всяка дума, за да обяснявате колко сте съгласен с казаното.

Приспособяване – Доказано е, че хората биват привличани от „себеподобни”. Затова по време на интервюто следете жестовете и мимиките на интервюиращия и адаптирайте своето поведение към тях. Няма да направите добро впечатление на мениджър, който е сдържан и обран в своите маниери, а вие постоянно жестикулирате и гласът ви преминава през резки висини и спадове.

Поглед – Поддържайте очен контакт с интервюиращия. Избягването на погледа говори за ниска себеоценка и / или желание дадена информация да бъде прикрита/изопачена. Внимавайте също така да не създадете впечатление, че сте се втренчили в интервюиращия. За целта мигайте, кимайте и за кратки интервали отмествайте погледа си.

Когато присъства повече от един интервюиращ, съвсем естествено интервюираният обикновено поддържа очен контакт с човека, който му задава въпросите. Важно е обаче да не забравяте другите присъстващи и когато отговаряте, да гледате относително еднакво време всички. Възможно е човекът, който задава въпросите, да е от отдел „Човешки ресурси“, а мениджърът да изглежда пасивен. Това обаче не означава, че вашите отговори не го интересуват – дори напротив – важно е в него да оставите също толкова добро впечатление. Никой човек не се чувства добре, когато е пренебрегнат (каквото послание отправяте с неподдържането на очен контакт), затова внимавайте какво внушавате на всеки от присъстващите.

Паразитни жестове – Често човек от притеснение използва паразитни жестове като почесване зад ушите, по главата и други. Един такъв жест няма да наруши цялостното впечатление, но ако постоянно си подръпвате ухото или нагласяте някой кичур коса със сигурност ще направите лошо впечатление. Жестът, който задължително буди голямо подозрение, е пипането на носа. Практиката доказва, че кандидатите го правят, когато искат да прикрият информация или изопачават съществуваща. Същото послание носи и прикриването на устата с ръка.

Още полезна информация по темата за успешното явяване на интервю може да намерите в следните статии:

Интервю за работа: най-честите въпроси

Видове интервюта за работа

Въпроси за интервю за работа: минало поведение

Интервю за работа: ръководна позиция – част 1

Интервю за работа: ръководна позиция – част 2

Какво да правя, когато съм поканен на интервю за работа?

Какво всъщност ни питат по време на интервю за работа

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*