Моята кариера

Съвети за професионално израстване

Моята кариера - Съвети за професионално израстване

Интервю за работа: ръководна позиция – част 2

Интервю за работа: ръководна позиция – част 1

Част 2: Способности и умения

 1. Лидерски умения
 • Разкажете за Вашия опит като лидер на екип.
 • Как се чувствахте?
 • Как реагираха другите?
 • Бихте ли променили нещо, ако имахте тази възможност?
 • Като какъв тип лидер смятате, че Ви възприемат другите? (проективен въпрос)
 • Ако попитаме Вашите колеги (или подчинени) за вашите лидерски умения, какво мислите, че биха казали?
 • По какъв начин изграждате стандарти за поведение на Вашите служители?
 • Кое според Вас е най-голямото предизвикателство в това да бъдеш мениджър?
 • Кои са последните тенденции в мениджмънта?
 • Как бихте определили своя мениджърски стил? Дайте примери от практиката.

 2.       Социална възприемчивост

 • Разкажете как печелите доверието на служителите.
 • С какви хора най-лесно се сработвате? Дайте пример и обяснете защо.
 • С какви хора най-трудно се сработвате? Дайте пример и обяснете защо.
 • До колко колегите Ви търсят Вашата подкрепа и помощ? Дайте пример и обяснете на какво го отдавате.
 • Според Вас, какво допринася за това някои хора да бъдат особено харесвани?
 • Когато се натъкнете на проблем с Ваш служител, опитвате ли се да го разгледате от неговата гледна точка? Дайте пример.

 3.       Критично мислене

 • Разкажете за проект / задача, по които сте работили, които илюстрират Вашите аналитични способности.
 • Дайте пример за това как се ориентирате в голям обем от информация.

 4.       Стратегическо мислене

 • Разкажете за някоя Ваша дългосрочна инициатива. Беше ли успешна?
 • Ако „да”, на какво го отдавате?
 • Ако „не”, на какво го отдавате?
 • Как подхождате към управлението на важни проекти?

 5.       Умение за мотивиране на служителите

 • Дайте примери за това как мотивирате Вашите служители.
 • По какъв начин печелите отдадеността на Вашия екип?
 • По какъв начин насърчавате развитието на Вашите служители?

 6.       Ориентация към резултати

 • Ако получите тази работа, какво най-много бихте желали да постигнете на нея?
 • Какво за Вас е успех?
 • От какво зависи човек да има успешна кариера?
 • Какво бихте искали да постигнете на тази работа?
 • Как се вписва тази работа в плановете Ви за бъдещо професионално развитие?
 • Какви знания и умения ще е необходимо да придобиете, за да сте подготвен за новата си позиция?

 7.       Взимане на решения

 • Кое беше най-трудното Ви решение през последната 1 година? Какво го прави трудно?
 • Дайте пример за ситуация, в която сте имали малко време да вземете важно решение.
 • Дайте пример за ситуация, когато не сте знаели какво решение да вземете.
 • Разкажете за случай, когато е трябвало да вземете „непопулярно решение.”
 • На всеки се случва да сбърка в дадено решение. Дайте пример за такова.
 • Какво правите, когато бързо трябва да вземете решение, а не разполагате с цялата Ви необходима информация?
 • На всеки се случва понякога „да печели време” и да отлага вземането на дадено решение. Дайте пример от Вашата практика.

 8.       Организационни и координационни умения

 • Разкажете за проект / задача, която е трябвало да съгласувате с няколко човека. Какви бяха основните трудности? Как ги преодоляхте?
 • Дайте пример за проект, чието имплементиране е трябвало да осъществите Вие. Какви стъпки предприехте?
 • Колко често провеждате организационни срещи с Вашите подчинени?
 • Как успявате да накарате хора, които не искат да работят заедно, да се обединят около извършването на дадена задача?
 • Ако разполагате с малко време, а въвлечените екипи в даден проект отстояват противоположни мнения за изпълнението му, как бихте подходили?

9.       Умения за преговори / Комуникационни умения

 • Дайте пример за ситуация, когато е трябвало да убедите някого в мнението си.
 • Дайте пример за ситуация, когато сте проявили толерантност към мнение, различаващо се от Вашето.
 • Случвало ли Ви се е да „продадете” своя идея на Вашия екип или ръководител? Как го постигнахте?
 • В организациите често е необходимо да се спечели ангажираността на служители, които не са под Ваша супервизия, но от които зависи успешното прилагане на даден проект. Как печелите тяхната отдаденост?
 • Дайте пример, когато е трябвало да сте изключително внимателен при поднасяне на „деликатна” информация на Ваш служител. Как го направихте?
 • Дайте пример как давате обратна връзка на Ваш служител, който не се справя добре с работата.
 • Как представяте сложна специализирана информация на човек, който не е запознат с Вашата работа?
 • Дайте пример за ситуация, когато не сте успели да убедите свой колега във Вашата гледна точка. На какво го отдавате? Бихте ли използвали друга стратегия сега?

 10.   Активно слушане – Проследява се в хода на разговора. От кандидата се очаква да демонстрира способност да изслушва интервюиращия, да не го прекъсва по средата на даден въпрос, мислейки си, че знае за какво го питат, да вниква в обсъжданите въпроси и да задава адекватни и релевантни на позицията въпроси.

 11.   Разрешаване на проблеми

 • Какви проблеми в работния процес сте идентифицирали? Как подходихте към тях?
 • Какво правите, ако някой Ви дава неясна и неточна информация, с което възпрепятства Вие да си свършите добре работата?
 • Дайте пример за ситуация, когато сте се справили с голям проблем.

12.   Дедуктивно и индуктивно мислене – Проявяват се в хода на разговора посредством обобщенията и заключенията, които формулира кандидатът.

 13.   Умение за разрешаване на конфликти

 • Дайте пример за конфликтна ситуация на работното място. Как реагирахте?
 • От дистанцията на времето, мислите ли, че можехте да реагирате по различен начин?
 • Как успявате да се сработите с хора, които не са Ви приятни? Дайте пример.
 • Случвало ли Ви се е да помогнете за разрешаването на конфликт между Ваши колеги? Ако „да”, разкажете.
 • Дайте пример за ситуация, в която не сте споделяли мнението на Ваш висшестоящ. Какво направихте?

 14.  Умение за делегиране

 • Ако имате  възможност да избирате, бихте предпочели сам да се справите с някоя трудна задача, за да сте сигурен в резултата, или да я делегирате на Ваш служител?
 • Разкажете за важна задача, която сте делегирали. По какъв начин се уверихте, че тя се извършва успешно?

 15.  Управление на промяната

 •  Разкажете за някоя голяма промяна във Вашата организация. Каква беше Вашата реакция?
 • Разкажете за промяна във Вашата организация, която не сте одобрявали. Каква беше Вашата реакция?
 • Разкажете за случай, когато сте искали да въведете промени в начина на работа на екипа, но те не са били съгласни.
 • Според Вас кои са най-основните причини, които възпрепятстват планираните организационни промени.

Още полезна информация по темата за успешното явяване на интервю може да намерите в следните статии:

Какво да правя, когато съм поканен на интервю за работа?

Интервю за работа: най-честите въпроси

Видове интервюта за работа

Въпроси за интервю за работа: минало поведение

Интервю за работа: ръководна позиция – част 1

Езикът на тялото по време на интервю

Какво всъщност ни питат по време на интервю за работа

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*