Моята кариера

Съвети за професионално израстване

Моята кариера - Съвети за професионално израстване

Интервю за работа: ръководна позиция – част 1

В публикациите Качества и умения на успешния мениджър – част 1 и  част 2 беше разгледан психологическият профил на  перспективния мениджър. Въпреки че не всички характеристики са задължителни, колкото повече от тях притежава кандидатът и още по-важно – успява да демонстрира по време на интервюто – толкова по-големи са шансовете му за назначаване и / или промотиране. За да ви помогнем да се подготвите по-добре за интервюто, към всяко от вече разгледаните качества и умения, е посочен набор от възможни въпроси. Преди да се явите на интервю, отделете време да обмислите своите отговори, тъй като колкото по-добре се аргументирате с факти от вашето професионално представяне до момента, толкова по-големи са изгледите Ви за успех.

Част 1: Личностни характеристики и нагласи

1.       Самосъзнание и психологическа зрялост  – Психологическата зрялост и самосъзнанието трудно могат да се изследват с няколко конкретни въпроса. Те по-скоро се разкриват в хода на разговора, докато човек оценява себе си, другите и събитията в професионалния си живот. Кандидатите могат да очакват  въпроси, които се отнасят до разкриване степента на осъзнатост на своите силни и слаби страни, разбиране за собствената личност и спецификите на характера, които могат да повлияят върху работния процес:

 • Как бихте описали идеалния мениджър?
 • Кои от уменията, които изброихте, смятате, че сте развили досега?
 • Какво смятате, че може да подобрите в себе си?
 • Дайте пример за Ваше постижение, с което се гордеете.
 • Дайте пример, когато не сте били удовлетворени от собственото си представяне. Какво направихте?
 • Разкажете за Вашата професионална кариера до момента.
 • Как се виждате в професионален план след 5 години?
 • Кои Ваши качества Ви отличават от останалите?
 • Защо да изберем именно Вас за позицията?
 • Смятате ли, че ако бяхте на мястото на Вашия ръководител, можехте да се справите по-добре от него?
 • Смятате ли, че вече сте постигнали най-доброто в професионален план?
 • Как биха Ви описали Вашите колеги? (проективен въпрос*)
 • Как би Ви описал Вашия мениджър? (проективен въпрос*)
 • Случвало ли Ви се е да не Ви повишат, въпреки че Вие сте имали такива очаквания?
 • Има ли човек, на който наистина се възхищавате?

 2.       Почтеност  

 • Кои са ценностите, към които се придържате и които демонстрирате като лидер? Дайте примери.
 • Дайте пример за морална дилема, която сте имали на работното място.
 • Ако Вашият ръководител Ви помоли да извършите действие спрямо Ваш служител (или клиент), което според Вас макар и напълно законно, не е напълно етично, как бихте реагирали?

 3.       Отговорност

 • Според Вас какво включват отговорностите на лидера?
 • С кои от тях смятате, че се справяте най-успешно?
 • Дайте пример за ситуация, когато сте надхвърлили задълженията на позицията си с цел да приключите успешно проект или задача.
 • Опишете ситуация, когато е трябвало да се справите с изключително предизвикателна задача и какъв беше резултатът от това?
 • Разкажете за случай, когато не сте успели да се справите с дадена задача. На какво го отдавате и какво направихте след това?
 • Каква е Вашата реакция, когато мениджърът Ви възложи задача, която смятате за невъзможна?

 4.       Самоконтрол / емоционална стабилност

 • Дайте пример за ситуация, когато сте били на ръба да избухнете. Какво направихте в нея?
 • Дайте пример за ситуация, в която Ваш колега си е изпуснал нервите. Какво според Вас можеше да направи по-различно? (проективен въпрос*)
 • Дайте пример, когато наистина сте били претоварени от работа и усещахте, че не може да издържите повече. Какво направихте?
 • Какво правите, когато Ви се струва, че целият свят е срещу Вас?
 • Разкажете за ситуация, която наистина е тествала Вашето търпение.

 5.       Устойчивост на стрес

 • Кога за последно бяхте в много напрегната ситуация на работното място?
 • Каква беше Вашата реакция? Какво направихте?
 • От дистанцията на времето, смятате ли, че можеше да реагирате по различен начин?

 6.       Инициативност

 • Предлагали ли сте подобрения в работния процес? Ако „да”, какви? Какъв беше резултатът?
 • Бихте ли подходили по различен начин сега?

 7.       Адаптивност / гъвкавост

 • Дайте пример за ситуация, когато е било необходимо да се адаптирате към нова среда (работа, смяна на град и т.н.).
 • Какво Ви беше най-трудно?
 • Дайте пример за голяма промяна във Вашата организация, към която е трябвало да се адаптирате.
 • Дайте пример за ситуация, в която е трябвало бързо да смените приоритетите.

 8.       Сътрудничество

 • Понякога човек не може да се справи сам. Опишете ситуация, в която сте поискали помощ за изпълнението на дадена задача / проект.
 • Дайте пример за работа по дадена задача в екип. Каква беше Вашата роля в екипа?
 • Били ли сте част от успешен екип? Ако „да”, разкажете. Какво според вас правеше този екип „успешен”? Ако „не”, как си го обяснявате?
 • Били ли сте част от екип, където ролята Ви не е била ясно дефинирана? Ако „да”, разкажете.
 • На всеки се е случвало да работи с колега, когото не харесва. Дайте ми пример за такава ситуация.
 • Дайте пример, когато сте помогнали на колега да изпълни дадена задача.
 • Дайте пример, когато сте помогнали на колега да надгради своите знания.

 9.       Емпатия

 • Мислите ли, че може лесно „да четете” хората? Дайте пример.
 • Дайте пример за ситуация, в която сте помогнали на свой колега, въпреки че това не е било  част от преките Ви задължения.
 • Дайте пример за ситуация, в която Ви е било трудно да си обясните поведението на даден служител. Как постъпихте?

 10.   Безпристрастност и справедливост

 • На базата на какво преценявате кои служители да промотирате?
 • Ако попитаме Ваш подчинен за отношението Ви към неговото представяне, какво мислите, че би казал? (проективен въпрос*)
 • Смятате ли, че сте безпристрастен в оценката на служителите? Дайте конкретни примери, които го илюстрират.

 11.   Енергичност

 • По колко часа на ден най-много Ви се е налагало да работите? Как се чувствахте в края на работния ден?
 • Имали ли сте периоди, когато сте се чувствали претоварени? Какво беше довело до това?

12.   Самоувереност– Проследява се в цялостното поведение на кандидата по време на интервюто. Значение има както приветливо-спокойното поздравяване и увереното ръкостискане, така и уравновесеността на тона, изказа и самите мнения относно собствените възможности. Възможни въпроси са:

 • Дайте пример за ситуация, която демонстрира Вашата увереност да извършите дадена работа.
 • Според Вас къде е границата между увереността и арогантността?

 13.   Асертивност

 • Какво Ви се случва по-често: да приемате мнението на околните или те да приемат Вашето? Дайте пример за всяка от двете ситуации.
 • Дайте пример за решение, с което сте се съобразили, въпреки че не сте били съгласен с него.
 • Дайте пример, когато сте убедили мениджмънта във Ваше предложение.

 14.   Включеност  (в работата / в кариерата / в позицията)

 • До колко важна е за Вас работата?
 • Ако можете да избирате и да промените избраната от Вас кариерна област, към каква бихте се насочили?
 • Как се вмества позицията, за която кандидатствате в момента, в плановете Ви за развитие?
 • Разкажете за проект / задача, с които наистина Ви е харесвало да се занимавате.
 • Дайте пример за проект / задача, в които сами предложихте да се включите.

 15.   Способност за себемотивация

 • Дайте пример за цели, които сами сте си поставили.
 • Успяхте ли да ги осъществите?
 • Ако „не”, какво Ви попречи?
 • Ако „да”, на какво отдавате успеха?

 16.   Съвестност 

 • Дайте пример за работа, с която сте се справили много добре. Обяснете на какво го отдавате.
 • На всеки се случва поне веднъж да претърпи неуспех в работата си. Дайте пример и обяснете какво направихте след това.

 17.   Оптимизъм / Ентусиазъм

 • Когато се заемете с нов проект / задача, вярвате ли сте, че ще се справите?
 • Ако „да”, какво провокира увереността Ви?
 • Ако попитаме Вашите колеги да Ви опишат, как биха Ви определили: като оптимист, реалист или песимист? (проективен въпрос*)
 • Имало ли е задачи, които сте поемали, въпреки че всички са ги определяли като невъзможни? Ако „да”, разкажете повече. Беше ли успешен проектът?

 18.   Здрав разум

 • Как оценявате рисковете, когато се заемете с нов проект?
 • На всеки се случва понякога да надцени или подцени рисковете при даден проект. Дайте пример за едното и другото.

 19.   Постоянство

 • Разкажете за цел, която сте постигнали, въпреки че на моменти е изглеждалa безнадежднa.
 • Какво правите, когато видите, че не успявате да реализирате дадена Ваша цел въпреки неколкократните Ви опити. Дайте пример.

 20.   Креативност

 • Случвало ли Ви се е да предложите някаква иновативна идея? Беше ли приета и имплементирана?
 • Ако „да”, какъв беше резултатът от приложението й? Ако „не” – какво смятате, че попречи да се осъществи?
 • Колко често Ви се случва да обсъждате с колеги приложението на нови системи и методи на работа?

 21.   Интуиция

 • Вярвате ли, че интуицията може да помогне на човек в някоя сложна ситуация?
 • Вие самият разчитате ли на интуицията си, когато трябва да вземете решение в неясна ситуация?

 22.   Доминантност

 • Ако имате възможност да избирате, предпочитате да отстоявате своето мнение, дори с риск да сгрешите, или да изпълните препоръките на висшестоящ и така да избегнете риска от собствен неуспех? Дайте пример.

 23.   Харизма – Проследява се в цялостното поведение на кандидата по време на интервюто и въздействието, което оказва със своята личност, изложени становища и мнения.

*Проективен въпрос – Този тип въпроси се базират на психологическата проекция, която се определя като механизъм, посредством който човек „проектира” собствените мисли, усещания, желания, страхове върху друг човек. Идеята на проективните въпроси в интервю за работа е да се преодолее естествената защита на човек да разкрие себе си, като преписва своята самооценка на други хора. Този тип въпроси се използват и защото предпоставят кандидата да бъде по-откровен поради осъзнаването на потенциалната възможност наистина да бъдат питани негови познати за представянето му.

Още полезна информация по темата за успешното явяване на интервю може да намерите в следните статии:

Интервю за работа: най-честите въпроси

Видове интервюта за работа

Въпроси за интервю за работа: минало поведение

Интервю за работа: ръководна позиция – част 2

Какво да правя, когато съм поканен на интервю за работа?

Езикът на тялото по време на интервю

Какво всъщност ни питат по време на интервю за работа

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*