Моята кариера

Съвети за професионално израстване

Моята кариера - Съвети за професионално израстване

Интервю за работа: най-честите въпроси

Има различни Видове интервюта за работа. Но независимо от стила и предпочитанията на интервюиращия, има въпроси, които почти задължително се използват по време на едно стандартно интервю за работа.

 Интервюто цели да допълни и надгради информацията, която сте посочили в автобиографията. То обикновено продължава между 20 и 40 минути в зависимост от позицията. По правило – колкото по-висока е позицията, за която кандидатствате, толкова по-дълго и задълбочено е интервюто (възможно е дори да продължи часове).

Битува митът, че всеки въпрос има правилен отговор, който ако наизустите и декламирате, ще ви одобрят. Истината е, че това е една от най-големите грешки, които може да направите. Първо, един опитен интервюиращ никога няма да се подведе от лъскавите фрази (защото ги e чувал поне милион пъти) и би продължил да ви задава въпроси, докато не получи откровен отговор. Второ, ако не получи откровен отговор, най-вероятно ще бъдете дисквалифицирани от конкурса, тъй като дори един „лош”, но предвидим в действията си, кандидат, е за предпочитане пред измамно „добрия”, но непредсказуем като поведение кандидат.

Темите, които задължително се обсъждат по време на интервюто, са опит, образование, допълнителни квалификации, мотивация и професионални интереси. Опитните интервюиращи изследват също и така наречените „меки” умения с подходящи поведенчески (за повече информация, натиснете тук) и ситуационни въпроси с цел да са сигурни, че кандидатът не само е подходящ за работата, но също така и за компанията, организационната култура, микроклимата в колектива, споделяните ценности и нагласи в организацията.

Има обаче един набор от стандартни въпроси, които почти винаги биват задавани, тъй като те целят да извлекат най-важната информация за вас и вашия опит. „Класическите” въпроси, които може да очаквате, перифразирани малко или много, могат да бъдат обобщени по следния начин:

 • „Отварянето” на интервюто включва представяне на интервюиращия, неговото име и позиция в компанията. Следват някои „разчупващи леда” въпроси от типа на „Лесно ли намерихте нашия офис?”, „Успяхте ли да намерите място за паркиране?”, „Днес е много хубав ден, нали?” и други подобни,  които целят единствено да ви отпуснат и предразположат.
 • Какво ви подтикна да кандидатствате за позицията „Х”? – Изследва се мотивацията на кандидата. Преди да се явите на интервюто, това е най-важният въпрос, който трябва да си зададете първо на себе си. Защо искам тази работа? И най-вече – сигурен ли съм, че я искам? Много често кандидатите подават автобиография за всяка позиция, която им се стори „прилична”, но без да си зададат въпроса дали техните интереси и нагласи съвпадат с предлаганото от позицията. Често човек кандидатства например за Специалист обработка на документи, където единствено и само се въвежда и архивира информация, а въпросният човек  е толкова жизнен, общителен и приказлив, че това е последната позиция, на която би издържал дори един работен ден. Не се изненадвайте, че в този случай ще бъдете отхвърлени за позицията. Всеки работодател търси човека, който може най-всеотдайно за дълъг период от време да работи дадена работа. Дори да сте квалифицирани за позицията, ако личните ви нагласи и качества не кореспондират с необходимите, няма нито да сте достатъчно ефективни, нито да се задържите на работата, а най-малко – бихте изпитвали удовлетворение от нея.
 • Активно ли си търсите работа?  Освен при нас къде още кандидатствате?  – Тези въпроси най-често целят да видят дали имате ясни професионални цели или кандидатствате навсякъде и за всичко. Отговорът издава много за вашата мотивация, така че внимателно обмислете думите си.
 • Какво знаете за нашата компания? – С този въпрос отново се проследява мотивацията на кандидата, в частност интересът му към фирмата. Ако той не е положил усилия да научи повече за бизнеса на компанията, това се приема като сериозен минус. Всеки работодател търси човек, който се интересува живо от бизнеса на компанията. Следователно кандидатът, който се е постарал да влезне в страницата на фирмата (почти всички вече имат такава) и да научи повече за дейността и успехите ѝ през годините, със сигурност ще изпъкне пред останалите кандидати.
 • Разкажете ни за Вашия професионален опит. – Обикновено кандидатите приемат много скептично този въпрос, тъй като си мислят, че интервюиращият дори не си е направил труда да прочете автобиографията им. Истината е, че ако не го беше направил, той не би бил поканен на интервю.  Този широко скроен въпрос се предпочита от работодателите, тъй като чрез него кандидатът има свободата да изложи своя професионален опит и начинът, по който го прави, често разкрива за него повече отколкото самият опит като такъв. Думите, които подбира, интонацията, въодушевлението или досадата, с която се описва дадена работа, епитетите относно плюсовете и минусите на предходните работни места – всички тези вербални и невербални знаци дават най-пълна и истинска информация за човека, а не само за професионалиста.
 • Какви задължения / отговорности имахте на позицията Х, Y, Z? – Ако вие сами не изтъкнете вашите отговорности, то този въпрос със сигурност ще последва, тъй като една позиция в две различни фирми често много се различава. Целта на интервюиращия е да направи паралел между вашите знания и умения и тези на предлаганата позиция. Затова, докато се подготвяте за интервюто, прочетете още веднъж изискванията на обявата и по време на интервюто сами правете връзката между предходните ви задължения и как те се съотнасят и биха допринесли към позицията, за която кандидатствате.
 • Защо напуснахте предходната си работа? / Какво ви провокира да смените предходната си работа? – Този въпрос със сигурност се позиционира сред челните места в класацията на най-омразните въпроси по време на интервю. Колкото и да не искате да ви го задават, почти изключено е той да не бъде сред фаворитите на интервюиращия. Причината да е толкова мразен от кандидатите и толкова обичан от работодателите е една и съща: този въпрос разкрива много, дори прекалено много, както за мотивацията, така и за нагласите на човек и негови личностни особености. Няма никакъв смисъл да пробутвате така лансираните отговори от типа на: „Разбирахме се чудесно, но въпреки че се справях отлично и работодателят ми беше много доволен, заедно решихме, че съм стигнал тавана на възможностите си в тази фирма и е време да разгърна потенциала си, като продължа напред.”  Бъдете сигурни, че никой интервюиращ няма да се задоволи с клиширан отговор като този. Единствено може да провокирате серия от „дълбаещи” въпроси с цел да се разкрие какво криете. Дори и нищо особено да не криете, по-добре изтъкнете истинската причина, за да приключите бързо и безболезнено темата, отколкото да рискувате да повдигнете съмнения.
 • Какво най-много / най-малко ви хареса на предходната работа? – Този въпрос понякога не се задава изрично, тъй като в повечето случаи кандидатът сам разкрива какво му е харесвало и какво не, докато разказва за трудовия си път. Целта на този въпрос е отново да се направи паралел между старата ви и потенциално нова работа и да се види дали би ви допаднала новата позиция. Ако не ви е харесвало да работите с хора като Кол център оператор, няма причина работодателят да вярва, че би ви харесала и позицията на продавач-консултант, тъй като там общуването с хора е не по-малко.
 • Как се виждате в перспектива? / Какво бихте искали да постигнете? –  Често интервюиращите задават този тип въпроси, като фиксират конкретен времеви период – 1, 3, 5, 10 години. Обикновено тази времева рамка много смущава кандидатите, но всъщност не е толкова важно дали ви питат за след година или три – важното е дали имате визия за това как искате да се развивате. Мотивираните и амбициозни хора обикновено имат цели – дори да не могат да ги фиксират с точност до 1, 2 или 3 години, те знаят какво биха искали да постигнат. И обратното – невъзможността да дадете отговор се възприема като незаинтересованост и носене по течението.
 • Колко време се виждате на тази позиция? – Този въпрос също е доста често срещан, въпреки че надали някой някога е отговорил честно на него. Именно поради това неговото използване не се препоръчва, но така или иначе е много разпространен. Ако ви го зададат, трябва да имате предвид, че работодателят основно се интересува от това колко време може да разчита на вас. Никой не иска да обучава и въвежда няколко месеца нов служител и точно когато е започнал да се справя добре, да напусне.
 • С какво бихте допринесли за нашата организация? – Това  е моментът, който трябва да използвате, за да спечелите интервюиращия на ваша страна. Направете паралел между професионалните си познания и опит и изискванията на позицията. Не бъдете скромни („Ами не знам” не е приемлив отговор), но и не използвайте прекалено силни изрази от типа: „Няма по-добър от мен в тази област.” Вместо определения, изтъквайте факти и конкретни постижения.
 • Кои са Вашите силни и слаби страни? – Този въпрос също е безкрайно недолюбван от кандидатите и предпочитан от интерюиращите. Причината е, че изисква човек да си направи самоанализ и да представи обективно информацията за себе си. Тези качества свидетелстват за зрялост и себепознание. Въпреки че звучи така сякаш няма правилен отговор на този въпрос, помислете обективно върху качествата си. Когато изтъквате положителни качества, задължително ги подкрепете с пример от практиката и  живота си, за да внушите доверие и да не изглежда като себевъзхвала. Относно отрицателните качества – почти всеки кандидат се затруднява да отговори. Едни – защото не искат да казват нищо компрометиращо, други – защото не могат да си направят самоанализ и наистина не знаят какво да отговорят. Затова помислете предварително върху този въпрос. Със сигурност отговор от типа: „Не знам” няма да е във ваша полза и може да навреди повече на кандидатурата ви, отколкото да признаете например, че подредеността не е най-силното ви качество. Когато говорите за отрицателните си качества, опитайте се да използвайте положително натоварени определения, както направихме в предходното изречение. Не казвайте: „Слаба страна ми е точността и обикновено закъснявам за работа ”, а по-скоро „Може да се желае още от точността, с която идвам на работа, но организираността ми през работния ден със сигурност компенсира затрудненията, последвали от сутрешния трафик.”
 • Ако имате „дупки” в CV-то, през които не сте работили, със сигурност ще последва въпросът „Какво сте правили през това време и защо не сте работили”? – Един от основните страхове на работодателя е дали може да разчита на служителите си. Времеви дупки в трудовата биография със сигурност будят подозрения и затова бъдете подготвени да ги обясните. Колкото по-дълго сте седели без работа, толкова повече въпроси ще повдигне и потенциалният работодател. Бъдете откровени, тъй като, ако прикриете факта, че сте били съкратени / уволнени, това лесно може да бъде проверено с един телефонен разговор с предходния работодател. Помислете върху това по-скоро как да убедите бъдещия си работодател, че заслужавате доверие, като изтъкнете вашите професионални знания и постижения.
 • Въпроси относно конкретни знания, умения, необходими за позицията: език, компютърни умения, шофьорска книжка и т.н. – Обикновено в края на интервюто винаги следват конкретни въпроси за придобити квалификации, като не е изключено след интервюто и да ви подложат на тест за някоя от тях. Така че когато се самооценявате в CV-то си и пишете, че владеете отлично френски, от вас ще се очаква да може да защитите това твърдение по време на интервюто и/или теста. Едно надценяване се тълкува като липса на обективна самооценка, която ще се прояви и в работата, затова по-добре бъдете честни, отколкото да се изложите по време на интервюто.
 • Ако се спрем на кандидатурата ви, кога бихте могли да започнете? – Въпросът предполага конкретен отговор. Неговата цел е единствено информативна – работодателят трябва да е наясно дали имате едномесечно, двумесечно или най-нежеланото – тримесечно предизвестие.
 • Каква заплата очаквате? – Обикновено в края на интервюто работодателят повдига и този често пъти нежелан от кандидатите въпрос. Всеки предпочита да му се каже конкретна сума и сам да прецени дали го устройва. Работодателите обаче имат лош опит с хора, които се съгласяват на една заплата, а след два месеца напускат, защото са си намерили по-високо платена работа. Въпреки че тази опасност няма как да се елиминира напълно, работодателят иска първо да се ориентира какво очаква кандидатът и ако е много над възможностите на фирмата, предпочита да не рискува с назначаването на потенциално недоволен от заплатата служител. Когато отговаряте, помислете наистина каква е сумата, която ще ви удовлетвори – няма смисъл да завишавате или снишавате сумата, само и само за да спечелите работата. Със сигурност няма да се чувствате удовлетворени и скоро ще потърсите нова.
 • Какво обичате да правите през свободното си време? – Обикновено работодателите задават този въпрос, за да придобият по-добра представа за човека, който стои пред тях. Бъдете откровени – трудно бихте могли да объркате нещо на този въпрос, освен ако нямате някое наистина странно хоби, като да палите пожари например. Но в класическия случай вие сте, какъвто сте, и споделянето на лични занимания и интереси би могло да ви сближи с работодателя.

Още полезна информация по темата за успешното явяване на интервю може да намерите в следните статии:

Видове интервюта за работа

Въпроси за интервю за работа: минало поведение

Интервю за работа: ръководна позиция – част 1

Интервю за работа: ръководна позиция – част 2

Какво да правя, когато съм поканен на интервю за работа?

Езикът на тялото по време на интервю

Какво всъщност ни питат по време на интервю за работа

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*